- Kullanıcıların güvenliği veya servis için zorunlu olan durumların dışında, muayene ve imdat kapıları ile muayene kapaklarının yapımına izin verilmez.
- Muayene kapılarının yüksekliği en az 1,4 m, genişliği ise en az 0,6 m olmalıdır. İmdat kapılarının yüksekliği en az 1,8 m, genişliği ise en az 0,35 m olmalıdır. Muayene kapakları en fazla 0,5 m yükseklikte ve en fazla 0,5 m genişlikte olmalıdır.
- Birbirini takip eden durak kapısı eşikleri arasındaki mesafe 11 m’yi geçtiği takdirde, kapı eşikleri arasındaki mesafe 11 m’yi geçmeyecek şekilde imdat kapıları konulmalıdır. Bitişik çalışan kabinlerde eğer yan yana bulunan iki kabin arasındaki yatay açıklığın 0.75 m’yi aşmadığı durumlarda imdat geçiş kapıları kullanılabilir (TS 10922 EN 81-1 Madde), eğer böyle bir imdat geçiş kapıları bulunuyorsa önceki kural aranmaz (gerek yoktur). Bu imdat geçiş kapılarının ölçüleri en az 1.8 m yüksekliğinde 0.35 m genişliğinde olmalıdır.
- Muayene ve imdat kapıları ile muayene kapakları, kuyu içine doğru açılmamalıdır.
- Kapı ve kapakların, anahtarsız kapanıp kilitlenebilen kilitleri olmalıdır. Muayene ve imdat kapıları kilitli olsalar bile, kuyu içinden anahtarsız açılabilmelidir.
- Asansörün çalışması ancak, kapı ve kapakların kapalı olması durumunda mümkün olmalıdır. Bu amaç için “TS 10922 EN 81-1 Madde 14.1.2” ’de belirtilen özelliklere uygun elektrik güvenlik tertibatı kullanılmalıdır. Kuyu dibine girmek için kullanılan kapı veya kapılarda, bu kapı veya kapılarla tehlikeli bölgelere girilemiyorsa elektrik güvenlik tertibatı kullanılmasına gerek yoktur. Normal işletmede kabinin, karşı ağırlığın veya dengeleme ağırlığının patenleri, etekleri vb. dahil en alt kısımları ile kuyu tabanı arasında en az 2,0 m mesafe varsa, bu şart yerine gelmiş sayılır. Kabin bükülgen kablosu, dengeleme halat veya zincirleri ile bunlara ait gereçler, hız regülâtörüne ait gergi tertibatı ve benzeri tertibatın varlığı tehlike tehdidi olarak görülmez.
- Muayene ve imdat kapıları ile muayene kapakları deliksiz olmalı ve mekanik dayanıklılık açısından durak kapılarının özelliklerine sahip bulunmalı ve ilgili binanın yangından korunması için geçerli yönetmelik kurallarını sağlamalıdır.

Leave a reply

required