Mekanik Dayanım, Döşeme Yüzeyi
- Makina daireleri, maruz kalacakları yük ve kuvvetlere dayanacak şekilde inşa edilmelidir. Bu hacimler, toz oluşturmayan dayanıklı malzemeden yapılmalıdır.
- Makina dairesi döşemesi, şap atılmış beton, baklavalı sac gibi kaymayan bir yüzeye sahip olmalıdır.
Boyutlar
- Makina dairelerinin boyutları, cihazlarda ve özellikle elektrik aksamında kolay ve güvenlik içinde çalışılmasına imkân verecek yeterlilikte olmalıdır. Özellikle çalışma alanları üstünde en az 2 m serbest yükseklik olmalı ve;
a) Kumanda panoları ve tablolarının önünde, aşağıdaki özellikleri taşıyan serbest bir yatay alan bulunmalıdır:
1) Derinlik: muhafazaların dış yüzeyinden en az 0,7 m olmalıdır;
2) Genişlik: en az şu değerlerden büyük olanına eşit olmalıdır: 0,5 m veya kumanda panoları veya tablolarının toplam genişliği;
b) Gerekli olan yerlerde hareketli parçaların bakım ve kontrolü için bakımın yapılacağı tarafta, ve varsa elle kata getirme tertibatı için (Madde 12.5.1) en az 0,5 m x 0,6 m’lik bir serbest yatay alan bulunmalıdır.
- Geçiş yolları üstündeki serbest yükseklik en az 1,8 m olmalıdır. Madde 6.3.2.1‘de belirtilen serbest alanlara geçiş yolları en az 0,5 m genişliğinde olmalıdır. Hareketli parçaların bulunmadığı yerlerde bu genişlik 0,4 m’ye kadar azaltılabilir. Geçiş yolu yüksekliği, tavan kirişlerinin alt kenarı ile;
a) Geçiş yolu döşemesi arasında;
b) Çalışırken üzerinde durulması gereken döşeme arasında ölçülür.
- Tahrik makinasının dönen parçalarının üstünde en az 0,3 m yüksekliğinde bir serbest düşey mesafe bulunmalıdır.
- Makina dairesindeki farklı seviyedeki döşemeler arasında 0,5 m’den fazla bir yükseklik farkı varsa, korkulukları olan merdiven veya basamaklar bulunmalıdır.
- Makina dairesi döşemesinde kanallar veya 0,5 m’den daha derin ve 0,5 m’den daha dar girintiler varsa, bunların üstü kapatılmalıdır.
- Giriş Kapıları ve Döşeme Kapakları
- Giriş kapıları en az 0,6 m genişlikte ve en az 1,8 m yükseklikte olmalı ve makina dairesinin içine doğru açılmamalıdır.
- Makina dairesine giriş amacıyla döşemede yapılan kapaklar, en az 0,8 m x 0,8 m’lik bir serbest geçiş alanı sağlamalı ve kapak ağırlığını dengeleyen bir tertibata sahip olmalıdır. Döşeme kapakları, kapalı durumda kalıcı bir şekilde biçim değiştirmeden, her noktasında her biri 1000 N olarak hesap edilen iki kişinin yükünü 0,2 m x 0,2 m’lik bir alanda taşıyabilmelidir. Döşeme kapakları, geri çekilebilir bir merdiven tertibatı ile bağlantılı olmadıkları sürece, aşağıya doğru açılmamalıdır. Menteşeler kullanıldığı takdirde bunlar, kolayca yuvalarından çıkmayan cinsten olmalıdır. Döşeme kapağı açık durumda iken, insanların düşmesine karşı tedbirler alınmalıdır (korkuluk vb. gibi).
- Giriş kapıları ve döşeme kapakları anahtarlı kilitlerle donatılmalıdır. Bu kilitler makina dairesi içinden anahtarsız açılabilmelidir. Yalnızca malzeme girişi için kullanılan montaj kapakları makina dairesi içinden kilitlenebilir.
Diğer Açıklıklar
Makina plâtformu ve makina dairesi döşemesindeki delikler kullanım amacına uygun olarak mümkün olduğu kadar küçük olmalıdır. Malzemelerin düşme tehlikesini önlemek için, kuyu üzerindeki delikler ve kablo geçişlerinin çevresinde plâtform veya bitmiş döşemeden en az 50 mm yükseklikte çıkıntılar yapılmalıdır.

Boyutlar
- Makara dairelerinin boyutları, bakım personelinin tüm donanıma kolay ve güvenlik içinde ulaşmasına imkân verecek yeterlikte olmalıdır. Madde 6.3.2.1 b ve Madde 6.3.2.2 ikinci ve üçüncü cümleler’deki kurallar geçerlidir.
- Tavan altındaki yükseklik en az 1,5 m olmalıdır.
- Kasnakların üstünde en az 0,3 m serbest boşluk bulunmalıdır.
- Makara dairesinde kumanda panoları veya şalt dolapları mevcutsa, Madde 6.3.2.1 ve Madde 6.3.2.2’de belirtilen kurallar bu hacimlere de uygulanır.
- Giriş Kapıları ve Döşeme Kapakları
- Giriş kapıları, en az 0,6 m genişlikte ve en az 1,4 m yükseklikte olmalı ve makara dairesinin içine doğru açılmamalıdır.
- Makara dairesine giriş amacıyla döşemede yapılan kapaklar, en az 0,8 m x 0,8 m’lik bir serbest geçiş alanı sağlamalı ve kapak ağırlığını dengeleyen bir tertibata sahip olmalıdır. Döşeme kapakları, kapalı durumda kalıcı bir şekilde biçim değiştirmeden, her noktasında her biri 1000 N olarak hesap edilen iki kişinin yükünü 0,2 m x 0,2 m’lik bir alanda taşıyabilmelidir. Döşeme kapakları, geri çekilebilir bir merdiven tertibatı ile bağlantılı olmadıkları sürece, aşağıya doğru açılmamalıdır. Menteşeler kullanıldığı takdirde bunlar, kolayca yuvalarından çıkmayan cinsten olmalıdır. Döşeme kapağı açık durumda iken, insanların düşmesine karşı tedbirler alınmalıdır (korkuluk vb. gibi).
- Giriş kapıları ve döşeme kapakları anahtarlı kilitlerle donatılmalıdır. Bu kilitler makara dairesi içinden anahtarsız açılabilmelidir.

Leave a reply

required