Articles tagged with: kuyu

Kısmen Kapalı Asansör Kuyusu

Bir binanın içinde, yangının yayılmasına karşı korunmak için asansör kuyusu gerekli değilse, (meselâ büyük galeri veya avlulardaki, kulelerdeki panorama asansörleri), bu kuyu aşağıdaki kuralların yerine getirilmesi kaydıyla tamamen kapalı olmak zorunda değildir.
a) Normal olarak insanların girebileceği yerlerde duvarlar aşağıda belirtilen durumlar için yeterli yükseklikte olmalıdır:
Asansörün hareketli kısımları, şahıslar için tehlike yaratmamalıdır;
− Şahısların doğrudan veya elde tutulan cisimlerle asansörün güvenli çalışmasına müdahale etmesi engellenmelidir. Duvarların yüksekliği, Şekil 1 ve Şekil 2’ye uygun olarak aşağıdaki kurallar yerine geldiğinde yeterli sayılır:
1) Durak kapılarının olduğu kenarlarda en az 3,5 m;
2) Diğer kenarlarda en az 2,5 m ve buna ek olarak asansörün hareketli kısımlarına olan yatay mesafe en az 0,5m. Asansörün hareketli kısımlarına olan yatay mesafe 0,5 m den fazla ise, 2,5 m değeri, asansörün hareketli kısımlarına olan yatay mesafe 2,0 m olduğunda en az 1,1 m olacak şekilde tedricen azaltılabilir;
a) Duvarlar deliksiz olmalıdır;
b) Duvarlar koridor, galeri veya merdiven kenarından en fazla 0,15 m mesafede olmalıdır (Şekil 1);
c) Başka cihazların, asansörün çalışmasını etkilememesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
d) Bina dış cephesinden tırmanan asansörler gibi dış hava etkilerine açık olan asansörlerde özel önlemler alınmalıdır
NOT – Kısmen kapalı kuyusu olan asansörler, ancak yerleşim ve çevre şartları iyice incelendikten sonra yapılmalıdır.

ŞEKİL 1 – KISMEN KAPALI ASANSÖR KUYUSU
C: Kabin
H: Duvarların yüksekliği
D: Asansörün hareketli kısımlarına olan yatay mesafe