Articles tagged with: KUYU ÜST BOŞLUĞU

Asansör Kuyusu Üst Boşluğu

- Sürtünme Tahrikli Asansörlerde Üst Güvenlik Boşluğu
Sürtünme tahrikli asansörlerin kuyu üst boşluğundaki aşağıda belirtilen gerekli mesafeler Ek K’de gösterilmiştir.
- Karşı ağırlık tam kapanmış tampon üzerinde otururken, aynı zamanda aşağıdaki dört şart yerine getirilmiş olmalıdır:
a) Kabin kılavuz rayı uzunluğu, yukarı yönde en az 0,1+0,035⋅v² metre daha hareket mesafesine izin vermelidir;
b) Boyutları TS 10922 EN 81-1 Madde 8.13.2’de verilen değerlere uygun olan kabin üstünün, (TS 10922 EN 81-1 Madde 5.7.1.1 c‘de belirtilen parçaların üstündeki alanlar hariç) üst seviyesiyle, kuyu tavanının en alt seviyesi (kabin izdüşümüne rastgelen tavan altındaki sarkan kiriş ve parçalar dahil) arasındaki serbest düşey mesafe en az 1,0 + 0,035 v² metre olmalıdır; 0,035 v² değeri, % 115 beyan hızındaki sıçrama mesafesinin yarısına tekabül eder. 0,5 ⋅ (1,15 v)² / 2 gn = 0,0337 v² değeri yuvarlak olarak 0,035 v² kabul edilmiştir.
c) Kuyu tavanının en alt kısmından;