Articles tagged with: karşı ağırlık

Asansör Kuyusundaki Boş Hacimlerin Korunması

Kabin, karşı ağırlık ve dengeleme ağırlığının altında içine girilebilecek bir hacim bulunduğunda kuyunun tabanı en az 5000 N/m² hareketli yüke göre inşa edilmeli ve;
a) Karşı ağırlık tamponunun veya dengeleme ağırlığının hareket sahası altındaki beton kaide, sağlam zemine kadar uzatılmalı, veya
b) Karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığında güvenlik tertibatı kullanılmalıdır.
NOT – Asansör kuyuları tercihen, şahısların girebileceği hacimlerin üstüne yerleştirilmemelidir.