Articles tagged with: asansör

KOCAELİ ASANSÖR REVİZYONU

Asansörler yoğun kullanım alanlarında teknik açıdan ömrünü daha kısa sürede tamamlamaktadır. Örneğin apartmanda kullanılan asansörün ömrü 10 yılda tamamlanıyorsa işletmelerde kullanılan asansörler 7 yılda ömrünü doldurabilmektedir.

Ömrünü dolduran asansörlerin revizyon edilmesi ve modernizasyon ile tekrar kullanılabilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Ağırlıklı olarak teknik aksamda yapılacak değişiklikler olsa da görünüme göre estetik açıdan şık durmayan alanlar da değiştirilebilmektedir.

Asansör revizyon işleminin yapılması en büyük nedenlerden biri emniyet ve güvenliktir. İkinci neden ise asansörün sahip olduğu performansa geri dönebilmesini sağlamaktır. Kocaeli asansör revizyonu ile Kocaeli ilinde bulunan tüm asansörlerin güvenliğini tam olarak sağlamak istiyoruz. Eğer sizinde asansörünüzün yeterli performansta çalışmadığını, güvenlik zafiyetleri bulunduğunu düşünüyorsanız istenmeyen kazalar meydana gelmeden asansör revizyon işlemi uygulatabilirsiniz.

Asansör revizyon işleminde öncelikle hasarlı parçaların ve teknik donanımların tespiti yapılır. Ardından rapor halinde sunularak sizden yazılı onay alınır. Revizyon işlemi başlatılarak hem teknik açıdan hem de görsel açıdan yeni bir asansöre sahip olursunuz.

Asonsör Servisi

İHMAL ETMEYİN KAZALARI ENGELLEYİN

Günlük kullanımda yoğun bir görev üstlenen asansörlerin hayati açıdan önemi de büyüktür. Bu nedenle servis ve bakımlarının periyodik olarak yapılması gerekmektedir. Asansör servisi hizmeti verilirken öncelikle güvenlik önemleri alınması gerekmektedir.

Asansör Kuyusundaki Boş Hacimlerin Korunması

Kabin, karşı ağırlık ve dengeleme ağırlığının altında içine girilebilecek bir hacim bulunduğunda kuyunun tabanı en az 5000 N/m² hareketli yüke göre inşa edilmeli ve;
a) Karşı ağırlık tamponunun veya dengeleme ağırlığının hareket sahası altındaki beton kaide, sağlam zemine kadar uzatılmalı, veya
b) Karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığında güvenlik tertibatı kullanılmalıdır.
NOT – Asansör kuyuları tercihen, şahısların girebileceği hacimlerin üstüne yerleştirilmemelidir.

Kısmen Kapalı Asansör Kuyusu

Bir binanın içinde, yangının yayılmasına karşı korunmak için asansör kuyusu gerekli değilse, (meselâ büyük galeri veya avlulardaki, kulelerdeki panorama asansörleri), bu kuyu aşağıdaki kuralların yerine getirilmesi kaydıyla tamamen kapalı olmak zorunda değildir.
a) Normal olarak insanların girebileceği yerlerde duvarlar aşağıda belirtilen durumlar için yeterli yükseklikte olmalıdır:
Asansörün hareketli kısımları, şahıslar için tehlike yaratmamalıdır;
− Şahısların doğrudan veya elde tutulan cisimlerle asansörün güvenli çalışmasına müdahale etmesi engellenmelidir. Duvarların yüksekliği, Şekil 1 ve Şekil 2’ye uygun olarak aşağıdaki kurallar yerine geldiğinde yeterli sayılır:
1) Durak kapılarının olduğu kenarlarda en az 3,5 m;
2) Diğer kenarlarda en az 2,5 m ve buna ek olarak asansörün hareketli kısımlarına olan yatay mesafe en az 0,5m. Asansörün hareketli kısımlarına olan yatay mesafe 0,5 m den fazla ise, 2,5 m değeri, asansörün hareketli kısımlarına olan yatay mesafe 2,0 m olduğunda en az 1,1 m olacak şekilde tedricen azaltılabilir;
a) Duvarlar deliksiz olmalıdır;
b) Duvarlar koridor, galeri veya merdiven kenarından en fazla 0,15 m mesafede olmalıdır (Şekil 1);
c) Başka cihazların, asansörün çalışmasını etkilememesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
d) Bina dış cephesinden tırmanan asansörler gibi dış hava etkilerine açık olan asansörlerde özel önlemler alınmalıdır
NOT – Kısmen kapalı kuyusu olan asansörler, ancak yerleşim ve çevre şartları iyice incelendikten sonra yapılmalıdır.

ŞEKİL 1 – KISMEN KAPALI ASANSÖR KUYUSU
C: Kabin
H: Duvarların yüksekliği
D: Asansörün hareketli kısımlarına olan yatay mesafe

ASANSÖRDE KULLANILAN TERİMLER

TARİFLER
− Anî frenlemeli güvenlik tertibatı
Kılavuz raylar üzerindeki frenleme hareketi anî olan bir güvenlik tertibatı.
− Anî frenlemeli tampon etkili güvenlik
Kılavuz raylara etki ederek çok kısa bir mesafede duran ve ancak kabin ve gerekiyorsa karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığındaki frenleme etkisini bir tampon sistemi yardımı ile yumuşatan bir tertibat.
Asansör kuyusu
Kabin ve varsa karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının içinde hareket ettiği boşluk. Bu boşluk; genellikle kuyu dibi, kuyu duvarları ve kuyu tavanı ile sınırlanmıştır.
− Beyan hızı
Asansörün tasarımlandığı, metre/saniye olarak ifade edilen kabin hızı değeri.
− Beyan yükü
Asansörün tasarımlandığı yük değeri.
− Dengeleme ağırlığı
Kabin ağırlığının tümünü veya bir kısmını dengeleyerek enerji tasarrufu yapan kütle.
− Elektrik güvenlik zinciri
Seri olarak bağlı olan elektrik güvenlik cihazlarının tümü.
− En küçük halat kopma yükü
Halat anma çapının karesi ile (mm² olarak), halat tellerinin anma dayanımı (N/mm² olarak) ve halat yapısına bağlı bir katsayının çarpımına eşit.
− Etek (Ayak koruyucu)
Kabin eşiği veya durak kapısı eşiğinden aşağı doğru düşey doğrultuda uzanan düzgün bir kısımdır.
− Güvenlik tertibatı
Aşağı doğru aşırı hız kazanma veya askı tertibatının kopması halinde devreye girerek kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığını frenleyerek sabit tutan, mekanik bir tertibat.
− Hız regülâtörü
Asansör belli bir hıza ulaştığında tahrik tertibatını devre dışı bırakan ve gerektiğinde güvenlik tertibatını çalıştıran bir düzen.
− İskelet
Kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığını taşıyan, askı halatlarına bağlantılı metal çerçeve. Bu iskelet kabin duvarlarının bir parçası da olabilir.
− Kabin
Asansörün insan ve/veya yükleri taşıyan bir parçası.
− Kabin bükülgen kablosu
Kabin ile sabit bir bağlantı noktası arasındaki esnek bir kablo.
− Karşı ağırlık
Sürtünme ile tahriki sağlayan bir kütle.
− Kaymalı güvenlik tertibatı
Kılavuz rayları etkileyerek frenleme etkisinin sürtünme ile gerçekleştiği, kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığında meydana gelen kuvvetlerin kabul edilebilir bir değerde sınırlandırılması için özel önlemlerin alındığı bir güvenlik tertibatı.
− Kılavuz raylar
Kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığına kılavuzluk eden asansör kısımları.
− Kilit açılma bölgesi
Durak kapısı kilidinin açılmasına izin verilebilmesi için, kabin tabanının durak seviyesinin altında ve üstünde bulunması gereken bölge.
− Kullanıcı
Asansörden yararlanan kişi.
− Kullanılabilir kabin alanı
Döşemeden 1 m yükseklikte ölçülen (el pervazları hariç olmak üzere), asansörün çalışması sırasında yolcu ve yüklerin yararlanabileceği alan.
− Kuyu alt boşluğu
Kabinin gittiği en alt durak seviyesinin altındaki asansör kuyusu kısmı.
− Kuyu üst boşluğu
Kabinin gittiği en üst durak seviyesinin üstündeki asansör kuyusu kısmı.
− Lamine cam
2 veya daha fazla cam tabakasından her birinin plastik bir madde ile birleştirilmesiyle meydana gelen güvenlik camı.
− Makara dairesi
Tahrik makinasının bulunmadığı, ancak makaraların bulunduğu, hız regülâtörü ve elektrik tertibatının bulunabileceği oda.
− Makina dairesi
Makina veya makinaların ve/veya ilgili donanımın bulunduğu oda.
− Otomatik seviyeleme
Asansör durduktan sonra, yükleme ve boşaltma sırasında gerekirse birbirini takip eden hareketlerle durma seviyesinin ayarlanması.
− Regülatör halatı
Askı tertibatının kopması durumunda güvenlik tertibatını çalıştırmak için kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığına bağlanan yardımcı halat.
− Seviyeleme
Durak seviyesinde durma hassasiyetini iyileştiren bir sistem.
− Sürtünme tahrikli asansör
Tahrik sistemi askı halatlarıyla tahrik kasnağı kanalları arasındaki sürtünme kuvvetine dayanan asansör.
− Tahrik makinası
Motor dahil olmak üzere, asansörün hareket etmesini ve durmasını sağlayan makina.
− Tamburlu asansör, zincirli asansör
Zincirli asansör, sürtünme dışı yollarla tahrik edilen, zincir veya halatla asılı asansör.
− Tampon
Hidrolik veya yaylarla (veya benzeri tertibatla) frenlemeyi sağlayan, hareket yolu sonundaki esnek bir
durdurucu engel.
− Yolcu
Asansör ile taşınan herhangi bir şahıs.
− Yük asansörü
Genellikle insan refakatinde yük taşınması için öngörülen asansör.