Articles tagged with: asansör kuyusu

Asansör Kuyusu Alt Boşluğu

- Kuyunun alt kısmında, tampon ve kılavuz ray kaideleri ile drenaj tertibatı dışında düzgün ve mümkün olduğu kadar yatay tabanı olan bir kuyu alt boşluğu bulunmalıdır. Kılavuz raylar, tamponlar, ara bölmeler vb. montajından sonra dahi kuyu alt boşluğuna su sızması engellenmiş olmalıdır.
- Durak kapısı dışında kuyuya giriş kapısı varsa, bu kapı TS 10922 EN 81-1 Madde 5.2.2’de belirtilen kurallara uygunn olmalıdır. Bu kapı, kuyu alt boşluğu derinliğinin 2,5 m’yi aşması ve binanın buna elverişli olması durumunda yapılmalıdır. Başka bir giriş yoksa, yetkili kişilerin kuyu alt boşluğuna güvenlik içinde girişi için, durak kapısından kolayca erişilebilen sabit bir tertibat bulunmalıdır. Bu tertibat, asansörün hareketli parçalarının çalışma sahasına taşmamalıdır.
- Kabin tam kapanmış tampon üzerinde otururken, aynı zamanda aşağıdaki üç şart yerine getirilmiş olmalıdır:
a) Kuyu alt boşluğunda, bir yüzü üzerinde duran, boyutları en az 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m olan bir dikdörtgen bloğu içine alabilecek bir hacim bulunmalıdır;
b) Kuyu tabanı ile kabinin en alt kısımları arasındaki serbest düşey mesafe en az 0,5 m olmalıdır. Bu mesafe:
1) Kabin eteği, düşey hareket eden sürmeli kapı parçalarının en alt kısımları ile bitişik duvarlar;
2) Kabinin en alt kısımları ile kılavuz raylar arasında, 0,15 m yatay bir mesafede en fazla 0,1 m’ye düşürülebilir;
c) Kuyu dibine sabit olarak tespit edilmiş parçaların en yüksek olanları (meselâ: en yüksek konumunda bulunan denge halatlarının gergi tertibatı) ile b) 1. ve b) 2. maddelerinde belirtilenler hariç, kabinin en alt kısımları arasında en az 0,3 m serbest düşey mesafe bulunmalıdır.
- Kuyu alt boşluğunda aşağıdakiler bulunmalıdır:
a) Kuyu alt boşluğuna giriş kapısından ve kuyu döşemesinden erişilebilen, TS 10922 EN 81-1 Madde 14.2.2 ve Madde 15.7 nin kurallarına uygun bir durdurma anahtarı;
b) Bir elektrik prizi (TS 10922 EN 81-1 Madde 13.6.2);
c) Kuyu dibine giriş kapısı açılınca erişilebilen, kuyu aydınlatmasını açıp kapamaya yarayan bir anahtar
(TS 10922 EN 81-1 Madde 5.9).

Asansör Kuyusu Duvarları ve Kapılarının Yapısı

- Kabin girişine bakan durak kapıları ve kuyu duvarları veya duvar bölümleriyle ilgili aşağıda belirtilen kurallar, kuyunun bütün yüksekliği boyunca uygulanmalıdır. Kabin ile kabin girişine bakan kuyu yüzeyi arasındaki açıklıklar için TS 10922 EN 81-1’de Madde 11′e bakınız.
- Kabin girişine bakan durak kapıları ve kuyu duvarları veya duvar bölümlerinden oluşan kuyu yüzeyi, kabin kapısının tüm genişliği boyunca, kapıların çalışması için gerekli açıklıklar haricinde kesintisiz bir yüzey oluşturmalıdır.
- Kuyu duvarı, her durak kapısı eşiği altında aşağıda belirtilen kurallara uygun olmalıdır:
a) Kuyu duvarı, her durak kapısı eşiği altına en az, kilit açılma bölgesinin yarı uzunluğuna 50 mm ilâvesiyle bulunan uzunlukta düşey bir yüzeyle bağlanmalı ve genişliği kabin giriş genişliğini her iki yandan en az 25 mm aşmalıdır;
b) Bu yüzey sürekli, metal levhalar gibi düzgün sert kaplamalardan mamul olmalı ve duvarın herhangi bir noktasında dikey olarak 5 cm²’lik yuvarlak veya kare şeklinde bir alana eşit olarak dağılacak 300 N’luk bir kuvvet uygulandığında:
1) Kalıcı bir şekilde biçim değiştirmemeli ve
2) 10 mm’den fazla esnememelidir;
c) Çıkıntılar 5 mm’den daha az olmalıdır, 2 mm’yi aşan çıkıntılar yatayla en az 75°’lik bir açı yapacak şekilde pahlanmalıdır;
d) Bunlara ek olarak;
1) ya bir alttaki durak kapısının en üst kısmına bağlanmalı,
2) veya yatay düzlemle en az 60° açı yapan sert ve düzgün bir pah ile aşağıya doğru uzatılmış olmalıdır. Bu pahın yatay düzlemdeki izdüşümü 20 mm’den az olmamalıdır.

Kısmen Kapalı Asansör Kuyusu

Bir binanın içinde, yangının yayılmasına karşı korunmak için asansör kuyusu gerekli değilse, (meselâ büyük galeri veya avlulardaki, kulelerdeki panorama asansörleri), bu kuyu aşağıdaki kuralların yerine getirilmesi kaydıyla tamamen kapalı olmak zorunda değildir.
a) Normal olarak insanların girebileceği yerlerde duvarlar aşağıda belirtilen durumlar için yeterli yükseklikte olmalıdır:
Asansörün hareketli kısımları, şahıslar için tehlike yaratmamalıdır;
− Şahısların doğrudan veya elde tutulan cisimlerle asansörün güvenli çalışmasına müdahale etmesi engellenmelidir. Duvarların yüksekliği, Şekil 1 ve Şekil 2’ye uygun olarak aşağıdaki kurallar yerine geldiğinde yeterli sayılır:
1) Durak kapılarının olduğu kenarlarda en az 3,5 m;
2) Diğer kenarlarda en az 2,5 m ve buna ek olarak asansörün hareketli kısımlarına olan yatay mesafe en az 0,5m. Asansörün hareketli kısımlarına olan yatay mesafe 0,5 m den fazla ise, 2,5 m değeri, asansörün hareketli kısımlarına olan yatay mesafe 2,0 m olduğunda en az 1,1 m olacak şekilde tedricen azaltılabilir;
a) Duvarlar deliksiz olmalıdır;
b) Duvarlar koridor, galeri veya merdiven kenarından en fazla 0,15 m mesafede olmalıdır (Şekil 1);
c) Başka cihazların, asansörün çalışmasını etkilememesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
d) Bina dış cephesinden tırmanan asansörler gibi dış hava etkilerine açık olan asansörlerde özel önlemler alınmalıdır
NOT – Kısmen kapalı kuyusu olan asansörler, ancak yerleşim ve çevre şartları iyice incelendikten sonra yapılmalıdır.

ŞEKİL 1 – KISMEN KAPALI ASANSÖR KUYUSU
C: Kabin
H: Duvarların yüksekliği
D: Asansörün hareketli kısımlarına olan yatay mesafe