Articles tagged with: asansör kuyusu havalandırması

Asansör Kuyusunun Havalandırılması

Kuyu gerektiği kadar havalandırılmalıdır. Asansör kuyusu, asansörle ilgisi olmayan hacimlerin havalandırılması için kullanılmamalıdır.
NOT – İlgili standart veya yönetmelik olmaması durumunda asansör kuyusu tavanında, kuyu yatay kesit alanının en az %1’i kadar havalandırma açıklıkları öngörülmesi tavsiye edilir.