Articles tagged with: asansör durak kapılarının yapısı

Asansör Kuyusu Duvarları ve Kapılarının Yapısı

- Kabin girişine bakan durak kapıları ve kuyu duvarları veya duvar bölümleriyle ilgili aşağıda belirtilen kurallar, kuyunun bütün yüksekliği boyunca uygulanmalıdır. Kabin ile kabin girişine bakan kuyu yüzeyi arasındaki açıklıklar için TS 10922 EN 81-1’de Madde 11′e bakınız.
- Kabin girişine bakan durak kapıları ve kuyu duvarları veya duvar bölümlerinden oluşan kuyu yüzeyi, kabin kapısının tüm genişliği boyunca, kapıların çalışması için gerekli açıklıklar haricinde kesintisiz bir yüzey oluşturmalıdır.
- Kuyu duvarı, her durak kapısı eşiği altında aşağıda belirtilen kurallara uygun olmalıdır:
a) Kuyu duvarı, her durak kapısı eşiği altına en az, kilit açılma bölgesinin yarı uzunluğuna 50 mm ilâvesiyle bulunan uzunlukta düşey bir yüzeyle bağlanmalı ve genişliği kabin giriş genişliğini her iki yandan en az 25 mm aşmalıdır;
b) Bu yüzey sürekli, metal levhalar gibi düzgün sert kaplamalardan mamul olmalı ve duvarın herhangi bir noktasında dikey olarak 5 cm²’lik yuvarlak veya kare şeklinde bir alana eşit olarak dağılacak 300 N’luk bir kuvvet uygulandığında:
1) Kalıcı bir şekilde biçim değiştirmemeli ve
2) 10 mm’den fazla esnememelidir;
c) Çıkıntılar 5 mm’den daha az olmalıdır, 2 mm’yi aşan çıkıntılar yatayla en az 75°’lik bir açı yapacak şekilde pahlanmalıdır;
d) Bunlara ek olarak;
1) ya bir alttaki durak kapısının en üst kısmına bağlanmalı,
2) veya yatay düzlemle en az 60° açı yapan sert ve düzgün bir pah ile aşağıya doğru uzatılmış olmalıdır. Bu pahın yatay düzlemdeki izdüşümü 20 mm’den az olmamalıdır.