- Sürtünme Tahrikli Asansörlerde Üst Güvenlik Boşluğu
Sürtünme tahrikli asansörlerin kuyu üst boşluğundaki aşağıda belirtilen gerekli mesafeler Ek K’de gösterilmiştir.
- Karşı ağırlık tam kapanmış tampon üzerinde otururken, aynı zamanda aşağıdaki dört şart yerine getirilmiş olmalıdır:
a) Kabin kılavuz rayı uzunluğu, yukarı yönde en az 0,1+0,035⋅v² metre daha hareket mesafesine izin vermelidir;
b) Boyutları TS 10922 EN 81-1 Madde 8.13.2’de verilen değerlere uygun olan kabin üstünün, (TS 10922 EN 81-1 Madde 5.7.1.1 c‘de belirtilen parçaların üstündeki alanlar hariç) üst seviyesiyle, kuyu tavanının en alt seviyesi (kabin izdüşümüne rastgelen tavan altındaki sarkan kiriş ve parçalar dahil) arasındaki serbest düşey mesafe en az 1,0 + 0,035 v² metre olmalıdır; 0,035 v² değeri, % 115 beyan hızındaki sıçrama mesafesinin yarısına tekabül eder. 0,5 ⋅ (1,15 v)² / 2 gn = 0,0337 v² değeri yuvarlak olarak 0,035 v² kabul edilmiştir.
c) Kuyu tavanının en alt kısmından;
1) Aşağıdaki 2. madde kapsamına girenlerin dışındaki kabin üstündeki en yüksek teçhizat parçasına olan mesafe en az 0,3 + 0,035v² metre olmalıdır;
2) Patenler veya makaraları, halat bağlantıları, varsa kabin üstü siperi ve varsa düşey hareket eden sürmeli kapı başlık ve parçalarının en yüksek kısmına olan serbest mesafe en az 0,1 + 0,035 v² metre olmalıdır;
d) Kabin üzerinde, 0,5 m x 0,6 m x 0,8 m boyutlarından küçük olmayan, bir yüzeyi üzerinde duran dikdörtgen bloğu alabilecek yer bulunmalıdır. Bloğun işgal ettiği hacim içinde direkt askı sisteminde (1/1 askı) askı halatları ve bağlantıları yer alabilir; ancak hiçbir halatın merkezi, bloğun düşey yüzeylerinden 0,15 m’den fazla mesafede bulunmamalıdır.
- Kabin, tam kapanmış tamponlar üzerinde oturduğu sırada karşı ağırlık kılavuz rayının uzunluğu, yukarı yönde en az 0,1 + 0,035v² metre daha hareket mesafesine izin vermelidir.
- Madde 12.8‘e göre bir yavaşlamanın denetimi devresi mevcutsa mesafelerin hesaplanması için verilen 0,035 v² değeri aşağıda belirtilen oranlara düşürülebilir:
a) Beyan hızı 4 m/s’yi geçmeyen asansörlerde 0,25 m’den küçük olmamak kaydıyla yarıya;
b) Beyan hızı 4 m/s’yi geçen asansörlerde 0,28 m’den küçük olmamak kaydıyla 1/3’e.
- Denge halatı olan asansörlerde gergi tertibatı, sıçramaya karşı frenleme veya kilitleme etkili bir tertibata sahipse, koruma mesafelerinin hesaplanmasında kullanılan 0,035 v² değeri yerine, halat donanımına bağlı olarak mümkün olan gergi makarası hareket mesafesine, halatların uzamasını göz önüne almak için seyir mesafesinin 1/500’ü eklenerek bulunan değer kullanılabilir. Ancak bu değer halatlardaki esnemeyi göz önüne almak için 0,2 m’den küçük olmamalıdır.
- Tamburlu ve Zincirli Asansörlerde Üst Boşluk Güvenlik Mesafeleri
- Kabinin yukarı hareketinde, en üst durak seviyesinden üst tamponlara vuruncaya kadar olan hareket mesafesi en az 0,5 m olmalıdır. Kabin, tampon strokunun sınır noktasına kadar raylarla kılavuzlanmalıdır.
- Üst tamponlar kabin tarafından tamamen sıkıştırıldığında, aynı zamanda aşağıdaki 3 şart yerine getirilmiş olmalıdır:
a) TS 10922 EN 81-1 Madde 8.13.2’de verilen ölçülere uygun kabin tavanının (Madde 5.7.2.2 b’de belirtilen parçaların
üstündeki alanlar hariç), kuyu tavanının en alt seviyesine (kabin izdüşümünde bulunuyorlarsa, sarkan
kirişler ve teçhizat dahil) olan serbest düşey mesafesi en az 1 m olmalıdır.
b) Kuyu tavanının en alt kısmı ile;
1) Aşağıdaki 2. madde kapsamına girenlerin dışındaki, kabin üstüne monte edilen teçhizatın en yüksek kısımları arasındaki mesafe en az 0,3 m olmalıdır;
2) Patenler veya makaralar, halat bağlantıları, varsa kabin üstü siperi ve varsa düşey hareket eden sürmeli kapı başlık ve parçalarının en yüksek kısmına olan serbest mesafe en az 0,1 m olmalıdır;
a) Kabin üzerinde, 0,5 m x 0,6 m x 0,8 m boyutlarından küçük olmayan, bir yüzeyi üzerinde duran dikdörtgen bloğu alabilecek yer bulunmalıdır. Bloğun işgal ettiği hacim içinde direkt askı sisteminde (1/1 askı) askı halatları veya zinciri ve bunların bağlantıları yer alabilir; ancak hiçbir halatın merkezi, bloğun düşey yüzeylerinden 0,15 m’den fazla mesafede bulunmamalıdır.
- Kabin, tam kapanmış tamponlar üzerinde oturduğu sırada varsa, dengeleme ağırlığı kılavuz rayının uzunluğu, yukarı yönde en az 0,3 m daha hareket mesafesine izin vermelidir.

Leave a reply

required